Warunki użytkowania

Postanowienia ogólne

Zwroty Hikoki lub Hikoki Polska, użyte w serwisie internetowym bądź w niemniejszym tekście, oznaczają firmę Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa.

 

Zwrot Serwis internetowy lub Serwis oznacza serwis informacyjny Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o., którego nośnikiem jest sieć Internet.

 

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niemniejszych warunków użytkowania serwisu.